فرودگاه ارمنستان

فرودگاه زوارتنوتس در 12 کیلومتری مرکز ایروان قرار دارد. این فرودگاه پلی است بین اروپا و آسیا. هزینه تاکسی از فرودگاه تا مرکز ایروان حداقل 3000 درام می باشد.

شماره های تماس اطلاعات فرودگاه:

(+374 10) 493 000
(+374) 1-87

سایت فرودگاه و برنامه پرواز فرودگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان