تلفن های ضروری ارمنستان

تلفن های ضروری در ارمنستان
آتشنشانی 101
پلیس 102
اورژانس 103
مرکز اطلاعا ت 109
ساعت - 110
فرودگاه 187
راه آهن 184

 

تلفن به خارج از ارمنستان - سیم کارت ارمنستان

1 - از طریق تلفن ثابت و یا سیم کارت بی لاین : * 88* + 00 + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول 98 00 88

 

- چک کردن خطوط Beeline :

# 102 *

- اضافه کردن پولBeeline :

  call # رمز شارژ * 101 *


2 – از طریق سیم کارت ویوا سل : 77+ 00 + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول 98 00 77

 

- چک کردن خطوط Vivacell :

# 122 *

- اضافه کردن پولvivacell :

  call # رمز شارژ * 123 *

 

3 – از طریق سیم کارت اورنج: قبل از شماره تلفن خود کد 0098 را برای ایران بگیرید. بعد از 0098 شماره خود را بدون صفر ابتدای آن شماره گیری کنید

- چک کردن خطوط Orange :

# 133 *

- اضافه کردن پولOrange :

  call # رمز شارژ * 144 *

 

 

 

پیش شماره های سیم کارت های ارمنستان:

Beeline: 91,96,99

Vivacell: 93,94,98,77

Orange: 55, 95

 

 

 

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان