سفارتخانه ها و کنسولگری ها در ارمنستان

Description: No Pic

آرژانتین
نشانی: Aygestan str., house 12, Yerevan
تلفن: 576452, 576451
پست الکترونیک: earme@mrecic.gov.ar 

  اطریش
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  استونی
نشانی: 43 Giulbenkyan St. #179
تلفن: 263973, 220138
سایت: 
پست الکترونیک:
  اسلوونی
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  اوروگوئه
نشانی: 26 Parpetsi Str
تلفن: 534910, 534930
سایت: 
پست الکترونیک:
  اسلواکی
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  اندونزی
نشانی: 37G, Israelyan str, Yerevan 375015
تلفن: 565669
سایت:  www.riconsulate.am
پست الکترونیک:

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/47.jpg

بیلوروس
نشانی: 12a Nikol Douman Str., Yerevan
تلفن: 275611
سایت: www.armenia.belembassy.org
پست الکترونیک: armenia@belembassy.org

Description: No Pic

برزیل
نشانی: 57 Simyon Yerevantsi Str., Yerevan
تلفن: 500210
پست الکترونیک: embassy@brasil.am 

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/48.jpg

بلغارستان
نشانی: Nor Aresh, 16 Sofia Str., Yerevan
تلفن: 458233
پست الکترونیک: secretaryemb@abv.gb 

  تایلند
نشانی: 1 Baghramian Ave., Apt 10
تلفن: 560410, 542331
سایت: 
پست الکترونیک:

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/46.jpg

چین
نشانی: 12 Marshall Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: 560067
پست الکترونیک: chiemb_am@mfa.gov.cn

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/35.jpg

مصر
نشانی: 6a Sepuh Str., Yerevan
تلفن: 226755, 220117
پست الکترونیک: egyemb@arminco.com

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/38.jpg

فرانسه
نشانی: 8 Grigor Lousavorich Str., Yerevan
تلفن: 591950
سایت: www.ambafrance-am.org
پست الکترونیک: cad.erevan@diplomatie.gouv.fr

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/834.jpg

گرجستان
نشانی: 2/10 Babayan Str., Yerevan
تلفن: 200742, 200738 (consular section)
پست الکترونیک: yerevan.emb@mfa.gov.ge

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/37.jpg

آلمان
نشانی: 29 Charents Str., Yerevan
تلفن: 523279, 524581, 586591
سایت: www.eriwan.diplo.de
پست الکترونیک: info@eriv.diplo.de

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/40.jpg

یونان
نشانی: 6 Demirchian Str., Yerevan
تلفن: 530051, 536754
پست الکترونیک: grembere@mfa.gr

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/50.jpg

هند
نشانی: 50/2 Dzorap Str., Yerevan
تلفن: 539173, 539174, 539175, 539176
سایت: www.indianembassy.am
پست الکترونیک: interpreter@embassyofindia.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/41.jpg

جمهوری اسلامی ایران
نشانی: 1 Budaghian Str., Yerevan
تلفن: 280457, 232920, 232952, 234900
سایت: www.iranembassy.am
پست الکترونیک: info@iranembassy.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/34.jpg

ایتالیا
نشانی: 5 Italy Str., Yerevan
تلفن: 542335, 542336
سایت: www.ambjerevan.esteri.it
پست الکترونیک: segreteria.jerevan@esteri.it; consolare.jerevan@es

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/44.jpg

لبنان
نشانی: Dzoragyugh, 13/14, Yerevan
تلفن: 501302, 501303
پست الکترونیک: libanarm@gmail.com

Description: No Pic

لیتوانی 
نشانی: 2/13 Babayan Str., Yerevan
تلفن: 297680 
سایت: www.mfa.lt 
پست الکترونیک: amb.am@urm.lt , 

  مجارستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/937.jpg

مالتا
نشانی: 1 Amiryan Str., Yerevan
تلفن: 236932, (094) 542499
پست الکترونیک: ambasash@yahoo.com

  مراکش
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  کانادا
نشانی: 1 Amiryan Street, Hotel Marriott, 3rd floor Suite # 306
تلفن: 567990
سایت: 
پست الکترونیک: concda@gmail.com
  کره
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/51.jpg

لهستان
نشانی: 44a Hanrapetutyan Str., Yerevan
تلفن: 542493, 542495, 542497
پست الکترونیک: erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

  صربستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  فیلیپین
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:

Description: No Pic

قزاقستان
نشانی: 66 Aygedzor Str., Yerevan
تلفن: 210999, 211333
سایت: www.kazembassy.am 
پست الکترونیک: kazembassy@web.am

  قره باغ
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
  قرقیزستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/52.jpg

رومانی
نشانی: 15 Barbyus Str., Yerevan
تلفن: 275332, 227610
پست الکترونیک: ambrom@netsys.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/53.jpg

روسیه
نشانی: 13a G. Lousavorich Str., Yerevan
تلفن: 567427, 545218, 582521, 589843
سایت: www.armenia.mid.ru
پست الکترونیک: info@rusembassy.am; ruscon@rusembassy.am (consular

Description: No Pic

سوئیس
نشانی: 1st Koryun Lane, Building 1, Apt. # 16, Yerevan
تلفن: 524088
پست الکترونیک: yerevan@sdc.am 

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/54.jpg

سوریه
نشانی: 14 Marshal Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: 524028, 524036
پست الکترونیک: syrem_ar@intertel.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/55.jpg

ترکمنستان
نشانی: 52 Yerznkyan Str., Yerevan
تلفن: 221029, 221039
پست الکترونیک: tmembassy@netsys.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/56.jpg

اکراین
نشانی: Arabkir 29, bld. 5/1, Yerevan
تلفن: 229727, 226541
پست الکترونیک: ukremb@cornet.am

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/57.jpg

انگلیس
نشانی: 34 Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: 264301
سایت: www.ukinarmenia.fco.gov.uk
پست الکترونیک: enquiries.yerevan@fco.gov.uk

Description: http://www.armeniainfo.am/pics/establishments/pic_s/58.jpg

آمریکا
نشانی: 1 American Ave., Yerevan
تلفن: 464700, 494200
سایت: www.usa.am
پست الکترونیک: usinfo@arminco.com, consular@usa.am

 

 

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان