نام های دختران و پسران ارمنستان

 

نام و معنی نام

جنسیت

منشاء

A

 

 

Adrine --

 دختر

ارمنستان

Aghavnik (یا Aghavni ) -- به معنی کبوتر

 دختر

ارمنستان

Aline -- حامل نور

 دختر

ارمنستان

Almast -- الماس

 دختر

ارمنستان

Alvart

 دختر

ارمنستان

Anahid -- معادل ارمنی دیانا -- Anahid از الهه باستانی ارمنی ماه می آید

 دختر

 

آنی -- باستان شهر پایتخت ارمنستان

 دختر

ارمنستان

Ankine (یا Angineh ) -- بی بها

 دختر

ارمنستان

Anush -- شیرین

 دختر

ارمنستان

Araxi -- بعد از رودخانه ارس

 دختر

ارمنستان

Aregak -- به معنای یکشنبه

 دختر

ارمنستان

Arevik -- یعنی خورشید ، سانی

 دختر

ارمنستان

Arine --

 دختر

ارمنستان

Arkine (یا Argine ) -- بی بها

 دختر

ارمنستان

Armenouhie (یا Armineh ) -- معنای تحت اللفظی : زن از ارمنستان

 دختر

ارمنستان

Arpine (یا Arpi ) -- به معنی خورشید

 دختر

ارمنستان

Arshalooys -- به معنی طلوع آفتاب

 دختر

ارمنستان

Arsine

 دختر

ارمنستان

Arusiag

 دختر

ارمنستان

Asdghig (Astghik) -- eqiuvalent از آسترید

 دختر

ارمنستان

Ashkhen

 دختر

ارمنستان

Azniv --

 دختر

ارمنستان

C

 

 

کریستین -- (لاتین) پیرو مسیح

 دختر

ارمنستان

D

 

 

Dalita

 دختر

ارمنستان

Dzovig --

 دختر

ارمنستان

Dzovinar --

 دختر

ارمنستان

E

 

 

الناز

 دختر

ارمنستان

Elsapet -- اکولایزر. الیزابت

 دختر

ارمنستان

Eranik

 دختر

ارمنستان

Erebuni

 دختر

ارمنستان

H

 

 

Hamest -- به معنی "فروتن"

 دختر

ارمنستان

Hasmig --  یاس

 دختر

ارمنستان

Heghine -- اکولایزر. هلن

 دختر

ارمنستان

Hermik

 دختر

ارمنستان

هرمینه

 دختر

ارمنستان

Hrachhik

 دختر

ارمنستان

هریپسیم -- یکی از پرستاران اولین کلیسای ارمنی

 دختر

ارمنستان

K

 دختر

ارمنستان

Kadarine (Gadarine ) -- معادل ارمنی از کاترین

 دختر

ارمنستان

کارین -- شکل ارمنی از کارن

 دختر

ارمنستان

Kayane (گایانه) -- سنت کلیسای ارمنی

 دختر

ارمنستان

Knar -- چنگ ساز

 دختر

ارمنستان

Knkoush -- مناقصه

 دختر

ارمنستان

Kohar -- معادل جواهر

 دختر

 

L

 

 

لاله -- (بلغارستان) گل لاله

 دختر

ارمنستان

لیدا

 دختر

ارمنستان

Lilit -- نام ارمنی باستان مشتق شده از افسانه های باستانی است که او همسر اول آدم بود

 دختر

ارمنستان

Lora

 دختر

ارمنستان

Lucine (یا Lusine ) -- ماه

 دختر

ارمنستان

M

 

 

Makrouhi -- پاک کننده

 دختر

ارمنستان

Manush --

 دختر

ارمنستان

Manushag -- بنفش

 دختر

ارمنستان

مارال -- عزیز

 دختر

ارمنستان

Margarit -- ترجمه تحت اللفظی از مروارید

 دختر

 

مریم -- نام کتاب مقدس به معنی سرکش

 دختر

ارمنستان

Maro -- فرم کوتاه از نام مریم

 دختر

ارمنستان

N

 

 

Nairi (یا Naira ) -- (مشتق شده از آشوری) کشور رودخانه ها

 دختر

ارمنستان

Nanar -- دختر زیبا

 دختر

ارمنستان

ننه -- الهه ارمنستان

 دختر

ارمنستان

Narine -- Nairi

 دختر

ارمنستان

Nayoush

 دختر

ارمنستان

Nazeli -- ظریف

 دختر

ارمنستان

Nazig -- SEE Nazeli

 دختر

ارمنستان

Noyem

 دختر

ارمنستان

Nuné

 دختر

ارمنستان

Nvart

 دختر

ارمنستان

P

 

 

Parkouhi

 دختر

ارمنستان

پتیل -- برف ریزه

 دختر

ارمنستان

Paydzar -- به معنی روشن ، روشن

 دختر

ارمنستان

S

 

 

Sarine

 دختر

ارمنستان

Satenik

 دختر

ارمنستان

ساتو -- Satenik

 دختر

ارمنستان

صدا -- Satenik

 دختر

ارمنستان

نام Sevana -- مشتق شده از دریاچه Sevan

 دختر

ارمنستان

Sevoug -- سیاه و سفید

 دختر

ارمنستان

Shnorhig – مطبوع

 دختر

ارمنستان

Shogher – اشعه

 دختر

ارمنستان

Shushan -- اکولایزر. Susana (عبری) -- لیلی "

 دختر

ارمنستان

سیلوا -- (لاتین) از جنگل

 دختر

ارمنستان

Siran -- کوتاه برای Siranush ؛ به معنی زیبا

 دختر

ارمنستان

Siranush -- SEE Siran

 دختر

ارمنستان

Siroun (یا Sirouné ) -- به معنی زیبا ، زیبا است.

 دختر

ارمنستان

Sirpuhi – saintly

 دختر

ارمنستان

Sirvart -- معشوق

 دختر

ارمنستان

Sirush

 دختر

ارمنستان

سونا

 دختر

ارمنستان

Sosi -- درخت هواپیما

 دختر

ارمنستان

T

 دختر

ارمنستان

Takoohi – ملکه

 دختر

ارمنستان

تالار – تازه

 دختر

ارمنستان

Talin

 دختر

ارمنستان

Tamar -- (عبری) به معنی درخت خرما

 دختر

ارمنستان

Tatevik (یا Tatev )

 دختر

ارمنستان

Tatush

 دختر

ارمنستان

Tello

 دختر

ارمنستان

V

 

 

Vaneni

 دختر

ارمنستان

Varsenik

 دختر

ارمنستان

Vartanush -- شیرین افزایش یافت

 دختر

ارمنستان

Vartuhi (یا Varteni ) -- ارمنستان برای رز

 دختر

ارمنستان

Vika -- فرم کوتاه از ورونیکا

 دختر

ارمنستان

Voskie -- ارمنستان برای کسب مدال طلا

 دختر

ارمنستان

Y

 

 

Yeguhi

 دختر

ارمنستان

Yeran -- SEE Yeranouhi

 دختر

ارمنستان

Yeranouhi -- معادل ارمنی از ایرنه

 دختر

ارمنستان

Yeraz -- "رویا"

 دختر

ارمنستان

Yeter -- اتر به معنی ارمنستان

 دختر

ارمنستان

Z

 

 

Zanazan -- نام ارمنی به معنی های مختلف

 دختر

ارمنستان

Zarine

 دختر

ارمنستان

Zartar – تزئین

 دختر

ارمنستان

Zaruhi

 دختر

ارمنستان

Zepour – نسیم

 دختر

ارمنستان

Zevart -- شکوفه یا خوشحال

 دختر

ارمنستان

Ziazan -- رنگین کمان

 دختر

ارمنستان

Zmroukhd – زمرد

 دختر

ارمنستان

 

 

A

 

 

Abgar

پسر

ارمنستان

Anastas

پسر

ارمنستان

Antranig(or Andranik)  اولین فرزند، اولین شخصی که می آید

پسر

ارمنستان

Anto / Ando  کوتاه شده Andranik

پسر

ارمنستان

Anushavan -

پسر

ارمنستان

Apraham (or Abraham)  همان آبراهام

پسر

ارمنستان

Ara  قهرمان  افسانه ای  و  پادشاه

پسر

ارمنستان

Arameh

پسر

ارمنستان

Aram

پسر

ارمنستان

Aramais

پسر

ارمنستان

Ararat

پسر

ارمنستان

Araz

پسر

ارمنستان

Arbi

پسر

ارمنستان

Ardashes (Artashes)

پسر

ارمنستان

Arek (Areg)

پسر

ارمنستان

Aren

پسر

ارمنستان

Aret

پسر

ارمنستان

Argam

پسر

ارمنستان

Armen

پسر

ارمنستان

Armenak

پسر

ارمنستان

Ari

پسر

ارمنستان

Arsen

پسر

ارمنستان

Arshak

پسر

ارمنستان

Arshavir

پسر

ارمنستان

Artavazd

پسر

ارمنستان

Artin مخفف Harutyun

پسر

ارمنستان

Arto

پسر

ارمنستان

Aspet – knight

پسر

ارمنستان

Ashod (Ashot)

پسر

ارمنستان

Avetis (Avo, Avé) - messenger for good news

پسر

ارمنستان

Agamir

پسر

ارمنستان

Arno (Arnault)

پسر

ارمنستان

Atom

پسر

ارمنستان

B

 

 

Baghdasar

پسر

ارمنستان

Bartev (Partev)

پسر

ارمنستان

Bedros (Petros)  معادل ارمنی Peter

پسر

ارمنستان

Berj (Pertch)

پسر

ارمنستان

Boghos (Poghos)  معادل ارمنی Paul

پسر

ارمنستان

D

 

 

Daron (Taron)

پسر

ارمنستان

Dikran (Tigran)

پسر

ارمنستان

Derenik

پسر

ارمنستان

Datev

پسر

ارمنستان

Dertad (Tertad)

پسر

ارمنستان

G

 

 

Garen (Karen)

پسر

ارمنستان

Garo (Karo)

پسر

ارمنستان

Garbis (Karpis)

پسر

ارمنستان

Garabed (Karapet)

پسر

ارمنستان

Gevorg

پسر

ارمنستان

Garnik

پسر

ارمنستان

Grisha (Grish)

پسر

ارمنستان

Gurgen (Kourken)

پسر

ارمنستان

H

 

 

Hagop (Hakob)  معادل ارمنی Jacob

پسر

ارمنستان

Haig-Haik (Hayk)

پسر

ارمنستان

Haikaz

پسر

ارمنستان

Hamo

پسر

ارمنستان

Hampardzum (Hambartsum)

پسر

ارمنستان

Hampig (Hambik) - Hampardzum (Hambartsum)

پسر

ارمنستان

Harut - Harutyun, Harout

پسر

ارمنستان

Harutyun – resurrection

پسر

ارمنستان

Henrik (Henri, Genrikh) - Henry

پسر

ارمنستان

Hovhannes – John

پسر

ارمنستان

Hovig (or Hovik) - Hovahannes

پسر

ارمنستان

Hovsep

پسر

ارمنستان

Hrach (Heratch)

پسر

ارمنستان

Hrag

پسر

ارمنستان

Hrair (Hrayr)

پسر

ارمنستان

Hrant

پسر

ارمنستان

J

 

 

Jirayr (Jirayr, Zhirayr)

پسر

ارمنستان

Jivan

پسر

ارمنستان

K

 

 

Kalusd (Galust)

پسر

ارمنستان

Karekin (Garegin)

پسر

ارمنستان

Karnig (Garnik)

پسر

ارمنستان

Kegham (Gegham)

پسر

ارمنستان

Kerope

پسر

ارمنستان

Kevork Gevorg - George

پسر

ارمنستان

Khachig (Khachik)  صلیب کوچک

پسر

ارمنستان

Khachadur (Khachatur)

پسر

ارمنستان

Khajag (Khajak)

پسر

ارمنستان

Khoren

پسر

ارمنستان

Krikor (Grigor) - Gregory

پسر

ارمنستان

Kopernik نام باستانی ارمنی

پسر

ارمنستان

Kourken

پسر

ارمنستان

L

 

 

Levon (Ghevont) – Leon

پسر

ارمنستان

Lernik

پسر

ارمنستان

Ludvig    معادل ارمنی Ludwig

پسر

ارمنستان

M

 

 

Manuel (Manvel)

پسر

ارمنستان

Manoug (Manuk) به معنی بچه

پسر

ارمنستان

Mardig به معنی سلحشور

پسر

 

Mardiros

پسر

ارمنستان

Melik پادشاه

پسر

 

Mesrob

پسر

ارمنستان

Mher

پسر

ارمنستان

Mihran

پسر

ارمنستان

Minas

پسر

ارمنستان

Misak

پسر

ارمنستان

Mushegh

پسر

ارمنستان

Masis  پس از کوه

پسر

ارمنستان

Murat

پسر

 

Mayis

پسر

ارمنستان

Marzpet

پسر

ارمنستان

Martun

پسر

ارمنستان

Matevos

پسر

ارمنستان

N

 

 

Narbeh

پسر

ارمنستان

Nareg (Narek)  کوتاه شده Naregatsi

پسر

ارمنستان

Nayiri  نام باستانی ارمنستان

پسر

ارمنستان

Nigoghos (Nikoghos)- Nicholas

پسر

ارمنستان

Nigol (Nikol)  مخفف Nicholas

پسر

ارمنستان

Nishan

پسر

ارمنستان

Norayr  مرد جدید

پسر

ارمنستان

Norig (Norik) کوتاه شده Norayr

پسر

ارمنستان

Nurhan

پسر

ارمنستان

O

 

 

Oksen

پسر

ارمنستان

Ohan  مخفف John

پسر

ارمنستان

Ohannes - Hovhannes

پسر

ارمنستان

Onnig (Onnik)

پسر

ارمنستان

Oshagan (Oshakan)

پسر

ارمنستان

P

 

 

Papken (Babken)

پسر

ارمنستان

Pargev هدیه

پسر

ارمنستان

Pakrat (Bagrat)

پسر

ارمنستان

Pilbos (Philip)

پسر

ارمنستان

R

 

 

Raffi

پسر

ارمنستان

Razmig (Razmik) سرباز و رزمنده کوچک

پسر

ارمنستان

Rosdom

پسر

ارمنستان

Roupen (Rubik, Roupig -dimunitives)

پسر

ارمنستان

S

 

 

Sahag (Sahak)

پسر

ارمنستان

Samuel

پسر

ارمنستان

Sanasar

پسر

ارمنستان

Sarmen

پسر

ارمنستان

Sarkis (Sargis)

پسر

ارمنستان

Saro

پسر

ارمنستان

Sarven

پسر

ارمنستان

Sasoun

پسر

ارمنستان

Sayat

پسر

ارمنستان

Sebouh (Sepouh)

پسر

ارمنستان

Serop

پسر

ارمنستان

Serouj

پسر

ارمنستان

Setrag (Setrak)

پسر

ارمنستان

Sevag (Sevak)

پسر

ارمنستان

Sevan

پسر

ارمنستان

Seyran

پسر

ارمنستان

Shahan

پسر

ارمنستان

Shahe

پسر

ارمنستان

Shahen

پسر

ارمنستان

Shant

پسر

ارمنستان

Shavarsh

پسر

ارمنستان

Siamanto

پسر

ارمنستان

Simon

پسر

ارمنستان

Sipan

پسر

ارمنستان

Smbat

پسر

ارمنستان

Soghomon  معادل ارمنی Solomon

پسر

ارمنستان

Stepan (sometimes Depanhos "s" silent)

پسر

ارمنستان

Suren

پسر

ارمنستان

T

 

 

Taniel  معادل دانیال

پسر

ارمنستان

Tatevos  معادل Thaddeus

پسر

ارمنستان

Tavit (Davit  معادل David

پسر

ارمنستان

Toros

پسر

ارمنستان

Tevan

پسر

ارمنستان

Tovmas  معادل Thomas

پسر

ارمنستان

Tsolak

پسر

ارمنستان

V

 

 

Vache

پسر

ارمنستان

Vahakn

پسر

ارمنستان

Vahan

پسر

ارمنستان

Vahe

پسر

ارمنستان

Vahram

پسر

ارمنستان

Van

پسر

ارمنستان

Varastadt

پسر

ارمنستان

Vartan (Vardan)

پسر

ارمنستان

Vartkes

پسر

ارمنستان

Varouj

پسر

ارمنستان

Varujhan

پسر

ارمنستان

Vassak

پسر

ارمنستان

Vazken

پسر

ارمنستان

Viken

پسر

ارمنستان

Vrej

پسر

ارمنستان

Vigen

پسر

ارمنستان

Y

 

 

Yenovk  یا  Yenovg -  نام باستان  

پسر

ارمنستان

Yerem معادل  ارمنی   ارمیا

پسر

ارمنستان

Yervant یا  یرواند

پسر

ارمنستان

Z

 

 

Zakar

پسر

ارمنستان

Zaven

پسر

ارمنستان

Zohrab

پسر

ارمنستان

Zareh

پسر

ارمنستان

Zorik

پسر

ارمنستان

منبع:ارمنیپدیا

 

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان