حمل و نقل در ارمنستان

- مترو

 

- اتوبوس برقی

هزینه آن 50 درام است!

- ون

هزینه آن مبلغ 100 درام می باشد.

-تاکسی

هزینه مسیرهای داخل شهر از 600 درام تا حدود 2000 درام است.

 

 


آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان