مراکز و مناطق دیدنی دیگر ارمنستان

 

مسجد کبود ایروان

 

اچمیادزین

 

معبد زوارتنتس

 

پارک آبی ایروان

 

پارک دلفین های ایروان

 

مادر ارمنستان

 

 

 

 

 


آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان