ارزش پول ارمنستان

نام واحد پول کشور ارمنستان درام است. خود واژهٔ درام از «درم» پارسی میانه وارد زبان ارمنی شده. پارسی میانه خود، این واژه را از واژه یونانی دراخما وام گرفته بود. تلفظ‌های گوناگونی از آن واژه در خاورمیانه رواج گرفت مانند درم، درهم و درام.

آخرین نرخ ارز:

یک دلار: خرید 409 درام/ فروش 411 درام

اگر دلار تقریباً 2000 تومان و 400 درام باشد:
یک دلار=2000 تومان=20000 ریال = 400 درام
در آن صورت نرخ تومان می شود 0.2 نرخ درام!!!!! یعنی ارزش درام تقریباً 5 برابرتومان خواهد شد!!!!!
در اینصورت:
1000 تومان می شود: 1000*0.2 که نتیجه 200 درام خواهد شد!!

اصلاً توضیحات بالا رو بی خیال:

اگر یک دلار تقریباً دو هزار تومان و یک دلار تقریباً برابر 400 درام باشد، پس:

1000 تومان = 200 درام
     
5000 Tuman = 1000 Dram
     

البته تقریباً!!

 

تصویر پول ارمنستان

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان