میدان جمهوری (هراپاراک یا هراپاراگ) ارمنستان

هراپاراگ یا هراپاراک در زبان ارمنی به معنای میدان است. روبروی ساختمان موزه استخر زیبا و بزرگی با طراحی مدرن قرار دارد که شب‌های فصل های گرم هر شب به مدت 2 ساعت برنامه رقص نور و موزیک و فواره برگزار می‌شود.
هراپاراک میدان بزرگ مرکزی در ایروان ، ارمنستان است. میدان توسط تلاقی خیابان های زیر ایجاد شده است : آبویان ، نالبندیان ، تیگران متس ، خیابان سارکسیان و خیابان آمیریان.
میدان بیضی شکل بوده و دارای یک الگوی خاص سنگی به معنای فرش در مرکز است. رقص فواره بزرگ آب در قسمت شمالی محوطه و در مقابل گالری ملی قرار گرفته است.
میدان جمهوری محل برگزاری جشن ها و مراسم است. زمانی مجسمه لنین در قسمت جنوبی میدان قرار داشت، اما زمانی که ارمنستان استقلال خود را به دست آورد ، مجسمه پایین کشیده شد.
میدان توسط معمار ارمنی به نام الکساندر تامانیان بین سال های1924-1929طراحی شده بود. علاوه بر این تا سال 1952 توسعه داده شد.
شکل کلی میدان مربع است که با هفت ساختمان بزرگ احاطه شده است :
- گالری ملی و موزه تاریخ ساختمان (در شمال)
- وزارت کشور(شمال شرق)
- خانه دولت: دفتر اصلی دولت ارمنستان (شمال شرق)
- دفتر مرکزی پست جمهوری ارمنستان (جنوب شرق)
- هتل "ماریوت ارمنستان" (جنوب غرب)
- وزارت امور خارجه (شمال غرب)
- وزارت انرژی و منابع طبیعی (شمال غرب)
ساعتی که به ساختمان دولت آویزان است،در مسکو ساخته شده و در ژوئیه 1941 به ایروان منتقل شده است. قطر ساعت 4 متر است ، طول عقربه بزرگ 188 سانتی متر است ، در حالی که عقربه های کوچک 170 سانتی متر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان