مراکز ایرانی در ارمنستان


1 -  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران :
ایروان، خیابان سبوح، ساختمان شماره 3
2 - سفارت جمهوری اسلامی ایران:
ایروان، خ کمیتاس، بالاتر از ساس سوپرمارکت
1 Budaghian Str., Yerevan
3 بانک ملت ایروان
آدرس: ایروان، امیریان 6   

 

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان