دفترچه بین المللی خودرو

دفترچه مالكيت بين المللي خودرو: حاوي اطلاعات كامل اسناد وسيله نقليه، مالك و يا راننده آن

همانند مجوز رانندگي بين المللي علاوه بر زبان فارسي به 7 زبان بين المللي نيز ترجمه گرديده است. گواهينامه هاي مالكيت بين المللي وسيله نقليه داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور مي باشند ، قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء نسبت به صدور گواهينامه مالكيت جديد اقدام مي گردد .

مدارك مورد نياز برای صدور گواهينامه مالكيت بين المللي وسايط نقليه موتوري عبارتند از:
- اصل پروانه خروج موقت معتبر صادره توسط يكي از گمركات كشور و تصوير پشت و روي آن.
- اصل گذرنامه ج.ا.ايران مالك يا راننده مطابق اسامي معرفي شده در پروانه خروج معتبر و تصوير صفحات مشخصات و اعتبار گذرنامه ( ها )
- کارت خودرو یا شناسنامه مالکیت خودرو
- تكميل فرم هاي درخواست

آدرس هاي مراکز:
- تهران – خ خرمشهر- خ شهيد عربعلي – پلاك 2
- نمايندگي های منتخب کانون در سراسر کشور


 

 

 

 

 

 

 

 آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان