پول ارمنستان (درام ارمنستان)

سکه ها
10 درام             100 درام
20 درام 200 درام
50 درام 500 درام
 
اسکناس ها
1000 درام
  5000 درام
10000 درام
20000 درام
50000 درام
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان