چند شبکه تلویزیونی ارمنستان

HORIZOM

http://www.horizonarmeniantv.com

 

9 کانال تلویزیونی ارمنستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان