آب و هوای ارمنستان

ارمنستان دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می باشد. در تابستان ارمنستان دارای آب و هوایی بسیار خوب بوده و در مدت کوتاهی به حدود 30 درجه سانتیگراد هم می رسد.

ارمنستان به عنوان کشوری آفتابی شناخته شده است. زمستان در ارمنستان سرد و برفی است. آب و هوای پاییزی در ارمنستان طولانی است و به حیات رنگارنگ گیاهان شهرت دارد، در حالی که بهار کوتاه است.

وضعیت آب و هوای ارمنستان با جزئیات کامل

 

www.weather.com

 

 

 

 

 

 

 

 


تماس از ایران: 0037455351508 یا 0037477917922

آپارتمان ارمنستان

ماشین ارمنستان